Kullanım Sartları

Madde 1. Taraflar

 

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, hesap.meo3.com (Program) adresinde yer alan siteyle, kaydolan kişi (Kullanıcı) arasında akdedilmektedir. Sözleşme, Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup; taraflarca Sözleşme’de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Madde 2. Sözleşme’nin Konusu ve Kapsamı

İşbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından, hesap.meo3.com adresi üzerinden erişilen bulut tabanlı ön muhasebe ve crm programından faydalanılmasına ve kullanıcı tarafından programa yüklenen verilere (Kullanıcı içeriği) ilişkin koşul ve şartlar ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla akdedilmektedir. Programın kullanımına ilişkin olarak hesap.meo3.com tarafından Kullanıcılar’a sunulan kullanım koşulları, kural ve şartlar da işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup burada yer alan hak ve yükümlülüklerle birlikte tarafların hak ve yükümlülüklerinin tamamını oluşturmaktadır.

 

Madde 3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

 

3.1 Kullanıcı, Program’dan faydalanmak için hizmet sağlayıcı tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu Sözleşme’yi onaylaması gerektiğini bildiğini beyan eder. Kullanıcı statüsünün tesisi sırasında sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgiler derhal güncellenecektir. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle programa erişim sağlanamamasından ve bunlardan faydalanılamamasından hizmet sağlayıcı sorumlu değildir.

3.2 Kullanıcı, 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve işbu Sözleşme’yi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder. Kullanıcı’nın programa bir işletme adına erişiyor olması halinde, Kullanıcı buna ilişkin gerekli yetkiye sahip olduğunu kabul ve beyan eder. Bu durumda Kullanıcı statüsü ile hak ve yükümlülükler söz konusu işletmeye ait olacaktır.

3.3 Kullanıcı, tek bir Kullanıcı hesabı tesis etme hakkına sahip olup, Kullanıcı hesabının hizmet sağlayıcı tarafından askıya alınması veya sona erdirilmesini takiben Kullanıcı tarafından aynı veya başka bilgiler kullanılarak ikinci bir hesap tesis edilmesi yasaktır. Hizmet sağlayıcının herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tamamen kendi iradesine tabi olarak Kullanıcı hesabının açılmasını reddetme hakkı saklıdır.

3.4 Kullanıcı tarafından programa erişim kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak gerçekleştirilecektir. Bu şifrenin gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasından Kullanıcı sorumlu olacak olup program üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her türlü faaliyetin Kullanıcı tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecek, bu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır. Kullanıcı, şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal hizmet sağlayıcıya bildirecektir.

3.5 Kullanıcı, programı yalnızca yasalara uygun faaliyetleri için kullanacağını, işbu Sözleşme, ekleri, yürürlükteki mevzuat ve programa ilişkin olarak programda öngörülen diğer hüküm ve koşullara uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, programı üçüncü kişilere hizmet sunmak için yetkili olduğu sürece üçüncü kişi adına kullanabilecektir. Kullanıcı bu kapsamda, söz konusu kişilerin de işbu Sözleşme ve kendisi için geçerli olan diğer tüm hükümlere uygun davranmasını sağlayacaktır.

3.6 Kullanıcı, muhtelif zamanlarda programı kullanması için üçüncü bir kişiyi (“Yetkilendirilmiş Kullanıcı”) yetkilendirebilir. Yetkilendirilmiş Kullanıcı’nın kim olacağı ve program kapsamındaki yetki seviyesi Kullanıcı tarafından belirlenecektir. Kullanıcı, Yetkilendirilmiş Kullancılar’ın programı kullanmasından sorumlu olup Yetkilendirilmiş Kullanıcılar’ın programa erişimini her zaman kontrol edecek ve Yetkilendirilmiş Kullanıcı’nın programa erişim seviyesini her zaman ve bir nedene bağlı olmaksızın değiştirebilecek veya erişimini iptal edebilecektir. Kullanıcı ve Yetkilendirilmiş Kullanıcı arasında programa erişime ilişkin olarak bir uyuşmazlık çıkması halinde Yetkilendirilmiş Kullanıcı’nın program veya kullanıcı içeriğine erişimi ve erişim seviyesine ilişkin kararı Kullanıcı verecektir.

3.7 Kullanıcı tarafından paylaşılan Kullanıcı içeriği, Kullanıcı’nın mülkiyetinde olup kullanıcı içeriğine ilişkin tüm sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Hizmet sağlayıcı, işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı tarafından kendisine sağlanan lisans kapsamında kullanıcı içeriğini kullanma hakkını haizdir. Kullanıcı içeriğine yahut Kullanıcı içeriğinin yol açabileceği kayıp veya zararlara ilişkin olarak hizmet sağlayıcı sorumlu tutulamayacak olup sayılanlarla sınırlı olmaksızın, hukuka uygunluk, kullanıcı içeriğinin doğruluğu, faturaların ödenmesi, tahsilatın yapılması, finansal işlemler ve vergi bildirimine ilişkin olarak hizmet sağlayıcının hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Finansal işlemler, vergi ve diğer hususlar hakkında ilgili mevzuata uygunluğun sağlanması münhasıran Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, hizmet sağlayıcının finansal düzenlemeler başta olmak üzere, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan gereksinimlere dayanarak kullanıcı içeriğini programdan silebileceğini ve hizmet sağlayıcının kayıp veriler/içerikler de dahil olmak üzere bu kapsamda meydana gelebilecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul eder.

3.8 Kullanıcı, hizmet sağlayıcının veya programın üçüncü kişiler tarafından barındırılıyor olması halinde bu üçüncü kişilerin bilgisayar ve ağ sistemlerinin güvenlik ve bütünlüğünü tehlikeye düşürecek faaliyetlerde bulunmayacağını, programı, programın veya hizmetlerin sunulduğu diğer sistemlerin işlerliğine yahut program ve hizmet sağlayıcıdan faydalanan diğer kullanıcıların bunlardan faydalanmasına engel olacak veya bunlara zarar verecek şekilde veya hatalı kullanmamayı, programın barındırıldığı bilgisayar sistemlerine veya programa kendisine tanınan erişim kapsamı dışında yetkisiz erişim sağlamayacağını, hizmet sağlayıcının cihazlarına ve yazılımlarına zarar verecek dosyalar veya hukuka aykırı İçerikler (Kullanıcı’nın üzerinde kullanma hakkı olmayan telif hakkıyla korunan veya ticari sır niteliğinde olan İçerikler ve diğer materyaller de dahil olmak üzere) aktarmayacağını ve yüklemeyeceğini, hizmetlerin sunulmasında veya programın çalışmasında kullanılan bilgisayar programlarını olağan kullanım için mutlak olarak gerekli olmadığı sürece değiştirmeyeceğini, kopyalamayacağını, uyarlamayacağını, çoğaltmayacağını, kaynak kodu oluşturmayacağını yahut tersine mühendislik işlemleri yapmayacağını kabul ve taahhüt eder.

3.9 Kullanıcı, programı kullanmasının aylık işlem ve saklama hacimleri de dahil olmak üzere kısıtlamalara tabi olabileceğini kabul eder. Söz konusu kısıtlamalar program içinde belirtilecektir.

3.10 Kullanıcı, programa yüklenen Kullanıcı içeriklerinin kopyalarını saklayacaktır. Hizmet sağlayıcı, veri kaybını önlemek için gerekli politika ve usullere uymakla beraber, kullanıcı içeriği kaybının söz konusu olmayacağına dair garanti vermemektedir. Hizmet sağlayıcı, nasıl ortaya çıktığına bakılmaksızın Kullanıcı içeriklerinin kaybından sorumlu değildir.

3.11 Hizmet sağlayıcı, Kullanıcı tarafından kendisi ile paylaşılan bilgi ve verileri işbu Sözleşme’ye ek niteliğinde olan “Gizlilik Politikası” kapsamında saklayacak ve kullanacaktır. Kullanıcı, hizmet sağlayıcının yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde Kullanıcı’nın kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşabileceğini kabul eder. Bunun dışında Kullanıcı’ya ve Kullanıcı tarafından program üzerinden gerçekleştirilen işlemlere ait bilgiler Kullanıcı’nın güvenliği, hizmet sağlayıcının yükümlülüklerini ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanılabilecektir. Hizmet sağlayıcı ayrıca, fatura gönderme, ödeme bilgisi paylaşma gibi talep edilen hizmetleri sağlamak için Kullanıcı içeriğini diğer kullanıcılarla paylaşma hakkına sahiptir. Kullanıcı, diğer kullanıcılara ait içerikleri kullanmak istemesi halinde ilgili kullanıcıların onayını alacak ve söz konusu içerikleri diğer kullanıcı tarafından verilen onay kapsamında kullanacaktır. Bu bilgiler ayrıca bir veritabanı üzerinde tasnif edilip muhafaza edilebilecek ve hizmet sağlayıcı, Kullanıcı’nın söz konusu kullanım ve işlem bilgilerini performans değerlendirmeleri, hizmet sağlayıcının ve iş ortaklarının pazarlama kampanyaları, yıllık raporlar ve benzeri işlemler için bunlar için gerekli olan süre boyunca söz konusu verilerin anonim hale getirilmesini takiben kullanabilecektir. Kullanıcı, İçerik ve diğer bilgilerin hizmet sağlayıcı veya üçüncü kişiler tarafından Türkiye’de veya yurt dışında bulunan veri merkezlerinde saklanabileceğini kabul eder.

3.12 Programa ilişkin teknik sorunlar çıkması halinde Kullanıcı, hizmet sağlayıcıyla iletişime geçemeden önce sorunu tespit ve teşhis etmek için makul çabayı sarf edecektir. Kullanıcı’nın teknik destek ihtiyacının devam etmesi halinde gerekli destek hizmet sağlayıcı, program ya da diğer uygun kanallardan sağlanacaktır.

3.13 Kullanıcı’ya program üzerinden iletişim araçları (forum, sohbet araçları veya mesaj merkezi gibi) sağlanması durumunda Kullanıcı bu iletişim araçlarını yalnızca hukuka uygun amaçlar çerçevesinde kullanacağını beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, söz konusu iletişim araçlarını ürün ve hizmet satışı, karşı tarafın rızası olmadan gönderilen e-postalar, üçüncü kişilerin yazılım ve bilgisayar sistemlerine zarar verebilecek dosyalar, diğer kullanıcılar bakımından hakaret içeren içerikler yahut hukuka aykırı her türlü içerik de dahil olmak üzere program amacı dışında materyaller paylaşmak için kullanmayacaktır. Kullanıcı, program üzerinden gerçekleştirdiği her türlü iletişim bakımından bunu yapma yetkisini haiz olduğunu taahhüt eder. Hizmet sağlayıcının program  üzerinden gerçekleştirilen iletişimlerin uygunluğunu yahut bunların programın kullanım amaçlarına yönelik olduğunu kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Program üzerinden erişilen veya programa ilişkin olarak kullanılan diğer web tabanlı iletişim araçları bakımından da Kullanıcı program üzerinden sağlanan iletişim araçlarını kullanırken göstermekle yükümlü olduğu özeni gösterecektir. Hizmet sağlayıcı, program üzerinden sağladığı iletişim araçlarını kendi takdirine bağlı olarak dilediği zaman kaldırma hakkına sahiptir.

3.14 Hizmet sağlayıcı, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eklerini revize etme hakkına sahip olup bu hakkın kullanılması halinde ilgili değişiklik Kullanıcı tarafından Programın bir sonraki kullanımı ile birlikte yürürlüğe girecektir. Kullanıcı’nın söz konusu değişiklikleri kabul etmemesi halinde işbu Sözleşme’yi aşağıda belirtilen şekilde feshetme hakkı saklıdır.

3.15 Kullanıcı, Kullanıcı hesabını ve işbu Sözleşme ile program kullanımından doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devir veya temlik edemez.

3.16 Kullanıcı’nın işbu Sözleşme ve program kapsamında yer alan diğer koşul ve şartlar ile bu kapsamdaki beyan ve taahhütlerine aykırı davranması halinde hizmet sağlayıcı Kullanıcı’nın üyeliğini askıya alma veya Sözleşme’yi aşağıda belirtilen şekilde feshederek kullanıcı statüsünü bu şekilde sona erdirme hakkına sahip olacaktır. Böyle bir durumda hizmet sağlayıcının söz konusu aykırılıktan doğan zararlarının Kullanıcı’dan talep hakkı saklıdır.

 

Madde 4. Ödeme Koşulları

 

4.1 Kullanıcı Programdan ancak programda beyan edilen ücretleri yine programda beyan edilen ödeme koşulları ve araçları ile tam ve eksiksiz olarak ödemesi karşılığında faydalanabilecektir.

4.2 Kullanıcı, Programı programda belirtilecek süre boyunca ücret ödemeden kullanabilecektir. Söz konusu deneme periyodunun bitimiyle Kullanıcı’nın üyeliği, türü, hizmet seviyesi, işlevsellik, kampanyalar ya da sözleşme süresine göre belirlenecek ücretli üyelik haline gelecektir. Programa ilişkin ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri programın ilgili bölümlerinde ilan edilecektir. Kullanıcı, kendi isteğine bağlı olarak üyelik paketini yükseltebilecek veya düşürebilecektir. Buna ilişkin talepler, hizmet sağlayıcı tarafından aksi öngörülmedikçe ilgili üyelik döneminin sonunda gerçekleştirilecektir. Kullanıcı’nın üyelik süresi boyunca üyelik paketine ilişkin ücret ve ödeme koşullarında yapılacak değişiklikler, Kullanıcı’nın üyelik döneminin sona ermesine dek uygulanmayacak, yeni ücretler ve ödeme koşulları yeni üyelik döneminin başlamasıyla geçerli olacaktır. Üyelik dönemi boyunca Sözleşme’nin feshi de dahil olmak üzere üyeliğin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde geri ödeme yapılmayacaktır.

4.3 Kullanıcı tarafından periyod bitiminden 14 (on dört) gün öncesine kadar aksi talep edilmediği sürece her periyodun bitiminde Kullanıcı’nın üyeliği otomatik olarak yenilenecektir.

4.4 Hizmet sağlayıcı, Kullanıcı tarafından iletilen iletişim adresine üyelik döneminin başlangıcında kullanım ücretlerine ilişkin faturayı iletecektir. Tüm faturalar, sonradan ödemeli üyelik halinde bir önceki üyelik dönemine ilişkin ücretleri, ön ödemeli üyeliklerde ise bir sonraki üyelik dönemine ilişkin ücretleri içerecektir. Kullanıcı, faturadaki ilgili tutarı fatura tarihini takip eden 14 (on dört) gün içinde ödeyecektir. İlgili ücretlere ilişkin vergi ve harçların ödenmesinden Kullanıcı sorumludur.

4.5 Kullanıcı, hizmet sağlayıcı veya hizmet sağlayıcı tarafından onaylanmış üçüncü kişiler üyeliğe ve ödemeye ilişkin işlemler veya banka entegrasyonunu ve ilgili güncellemeleri gerçekleştirmek için Kullanıcı’nın kredi kartı ve ödeme bilgilerini saklayabilecektir.

 

Madde 5. Fikri Mülkiyet Hakları

 

5.1 Program üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat Hizmet sağlayıcıya aittir. İşbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı’ya programı kullanmak üzere kişiye özel, dünya çapında, telifsiz, devredilemez ve münhasır olmayan lisans verilmektedir. Sözleşme ve programa ilişkin diğer koşullardaki hiçbir hüküm programa ilişkin hakların ve menfaatlerin Kullanıcı’ya devredildiği şeklinde yorumlanamaz. Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında hizmet sağlayıcıya Kullanıcı’nın programa erişimi, programı kullanması ve hizmetlerin sağlanmasına yönelik diğer amaçlarla, bilgilerinin ve kullanıcı içeriğinin kullanılması, kopyalanması, iletilmesi, saklanması ve yedeğinin alınması için kullanım hakkı tanımaktadır. Hizmet sağlayıcı, hizmetlerin sağlanması amacıyla kullanıcı İçeriklerine ilişkin olarak üçüncü kişi geliştiricilere alt lisans verme hakkını haizdir.

5.2 Kullanıcı, hiçbir şekilde ve nedenle programı kopyalama, değiştirme, çoğaltma, ters mühendisliğe tabi tutma, geri derleme ve sair şekillerde programın kaynak koduna ulaşma, programdan işleme eser oluşturma hakkına sahip değildir. Programa ilişkin tarayıcı ve içeriklerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, hizmet sağlayıcının açık izni olmaksızın programa veya programdan link verilmesi kesinlikle yasaktır.

5.3 Kullanıcı, herhangi bir şekilde hizmet sağlayıcının (veya bağlı şirketlerinin) ticari unvanını, markasını, hizmet markasını, logosunu, alan adını vs. kullanmayacaktır.

 

Madde 6. Sorumluluğun Kısıtlanması

 

6.1 Program, yazılım ve sair içerikler “OLDUĞU GİBİ” sunulmakta olup, bu kapsamda hizmet sağlayıcının program, yazılım ve içeriğin doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. Kullanıcı, hizmet sağlayıcının ayrıca kullanıcı içeriği ve diğer Kullanıcı verilerinin birbiriyle ilişkisine dair taahhütte bulunmadığını anlar ve kabul eder. Hizmet sağlayıcı programın kullanımının kesintisiz ve hatasız olduğunu taahhüt etmemektedir. Hizmet sağlayıcı, programın 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte programa erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine ilişkin bir garanti vermemektedir. Kullanıcı, programa erişimin muhtelif zamanlarda engellenebileceğini ya da erişimin kesilebileceği kabul eder. Hizmet sağlayıcı, söz konusu engelleme veya kesintilerden hiçbir şekilde sorumlu değildir.

6.2 Kullanıcı, program üzerinden hizmet sağlayıcının kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında hizmet sağlayıcının herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

6.3 Kullanıcı, program üzerinden sunulan program ve uygulamalara erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili İnternet Servis Sağlayıcısı’ndan temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda hizmet sağlayıcının herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.

6.4 KULLANICI, YÜKLEDİĞİ İÇERİKLER İLE PROGRAMIN KULLANIMINDAN MÜNHASIRAN SORUMLUDUR. KULLANICI, FİKRİ MÜLKİYET İHLALLERİ, KULLANICI İÇERİĞİ VE PROGRAMIN KULLANIMINA İLİŞKİN OLARAK ÜÇÜNCÜ KİŞİLER TARAFINDAN İLETİLEBİLECEK HER TÜRLÜ İDDİA VE TALEPTEN (YARGILAMA MASRAFLARI VE AVUKATLIK ÜCRETLERİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE) HİZMET SAĞLAYICIYI BERİ KILDIĞINI KABUL EDER.

6.5 HİZMET SAĞLAYICI, UYGULANACAK HUKUKUN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, KAR KAYBI, ŞEREFİYE VE İTİBAR KAYBI, İKAME ÜRÜN VE HİZMET TEMİNİ İÇİN YAPILAN HARCAMA GİBİ KALEMLER DE DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN PROGRAMIN KULLANIMI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN HİÇBİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, ÖZEL, ARIZİ, CEZAİ ZARARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. BUNA EK OLARAK HİZMET SAĞLAYICI, ZIMNİ GARANTİ, TİCARETE ELVERİŞLİLİK, BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK DA DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇ BİR TÜRLÜ GARANTİ VERMEDİĞİNİ DE AYRICA BEYAN EDER. HİZMET SAĞLAYICININ İŞBU SÖZLEŞME KAPSAMINDAKİ SORUMLULUĞU HER HALÜKARDA İLGİLİ ZARARIN DOĞDUĞU TARİHE KADAR KULLANICI TARAFINDAN İŞBU SÖZLEŞME’YE KONU HİZMETLER KAPSAMINDA ÖDENMİŞ OLAN TUTARLA SINIRLI OLACAKTIR.

 

Madde 7. Sözleşme’nin Yürürlüğü ve Feshi

 

7.1 İşbu Sözleşme Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek ve taraflardan herhangi biri tarafından aşağıda belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

7.2 Taraflardan herhangi biri, diğer tarafça bildirilen elektronik posta adresine 1 (bir) hafta önceden yapacağı yazılı bir bildirimle işbu Sözleşme’yi dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin feshedebilecektir.

7.3 Taraflar’dan birinin işbu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirmemesi ve diğer tarafça yapılacak yazılı bildirime karşın söz konusu aykırılığın verilen süre içerisinde giderilmemesi halinde bu Sözleşme bildirimi yapan tarafça feshedilebilecektir. Bahsi geçen aykırılığın Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmesi halinde Hizmet sağlayıcı aykırılık giderilene kadar Kullanıcı statüsünü askıya alma hakkına sahip olacaktır. Kullanıcı’nın yürürlükteki mevzuatı ihlal etmesi halinde hizmet sağlayıcı Sözleşme’yi derhal geçerli olacak şekilde haklı nedenle feshedebilecektir.

7.4 Sözleşme’nin feshi Taraflar’ın fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır. Sözleşme’nin feshi ile birlikte Kullanıcı, o güne kadar doğmuş olan tüm ücret ve masraflardan sorumlu olup fesih tarihi itibariyle Programı kullanamayacaktır. Ön ödemeli üyeliklerin feshi halinde Kullanıcı’ya para iadesi yapılmaz.

7.5 Kullanıcı’nın hesabının 3 (üç) ay boyunca pasif olması halinde hizmet sağlayıcı işbu Sözleşme’yi feshedebilecektir.

7.6 Kullanıcı hesabının yasal nedenlerle engellenmiş olmadığı ve Sözleşme’nin feshedildiği hallerde hizmet sağlayıcı kullanıcı içeriğine 6 (altı) ay boyunca salt okunur erişim sağlayacaktır.

7.7 Hizmet sağlayıcı, işbu Sözleşme yürürlükte olduğu müddetçe Kullanıcı içeriğini veritabanlarında saklama hakkına sahiptir. Kullanıcı’nın üyelik döneminin veya işbu Sözleşme’nin sona ermesini takip eden 6 (altı) ay içinde Kullanıcı kendisine ait içeriği ücret ödemeksizin alabilecektir. Hizmet sağlayıcı, bu sürenin sona ermesinden sonra iletilen söz konusu talepler için ücret talep edebilecektir. İlgili ücretler program kapsamında belirtilecektir.

 

Madde 8. Muhtelif Hükümler

 

8.1 İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

8.2 İşbu Sözleşme ekleri ile bir bütündür. Sözleşme ile ekleri arasında herhangi bir çelişki olması halinde, ilgili eklerde yer alan hükümler geçerli olacaktır.

8.3 Kullanıcı ile kayıt olurken bildirdikleri e-mail vasıtasıyla veya programda yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-mail ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-mail adresini güncel tutmak ve programı bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

 

8.4 İşbu Sözleşme ve eklerinden kaynaklı uyuşmazlıklarda İzmir Merkez (Bayraklı) Mahkemeleri ve İcra Daireleri geçerli olacaktır.